ติดต่อเรา

ที่ทำการภาควิชาคณิตศาสตร์

  • อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี (ตึก SC45) ชั้น 11 และ 12
  • ห้องสำนักงานภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 12 ห้อง 1253
  • ที่อยู่ในการติดต่อ

  • ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ช่องทางการติดต่อ [Update: 20/03/2561]

  • โทรศัพท์: 0-2562-5444, 0-2562-5555 ต่อ 647090, 647092 หรือ 647093 (สำนักงานภาควิชาคณิตศาสตร์)
  • โทรสาร: 0-2942-8038
  • E-mail: math1122sci@gmail.com

แผนที่